جناب آقای یار علی : کاهش وزن 10 کیلو در 2 ماه و نیم و درمان مشکلات

گوارشی و فشار خون


 

 

بانو : کاهش وزن 23 کیلو در 4 ماه