نگار اصلانی متخصص تغذیه 

 

 

  کارشناسی ارشد رژیم درمانی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 عضو هیئت مدیره انجمن تغذیه ایران

 ۱۶ سال سابقه کار در کلینیک های رژیم درمانی

 

 

 

 

 

 heart پژوهش و آموزش و به عمل درآوردن آموزه هایم برای اصلاح و بهبود سبک زندگی خودم و مردمم حرفه ی من است.heart